Zaznacz stronę

O Mnie

Cyprian Olchowy

Przeszedł kompleksowe szkolenie z zakresu diagnostyki obrazowej. Interesuje się zaawansowanymi technikami ultrasonograficznymi w tym diagnostyką obrazową układu mięśniowo-szkieletowego oraz diagnostyką ultrasonograficzną dzieci.

Szkolenie specjalizacyjne oraz tytuł doktora nauk medycznych zdobył w Katedrze Radiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu .

Kształcił się w renomowanych ośrodkach europejskich :
– w Charite w Berlinie (kwiecień – czerwiec 2014) – doskonalenie umiejętności z zakresu diagnostyki obrazowej u dzieci.
– w Vall d’Hebron w Barcelonie (październik – grudzień 2016) – doskonalenie umiejętności z zakresu diagnostyki obrazowej układu mięśniowo-szkieletowego, w tym interwencji pod kontrolą USG.
– w Cavan General Hospital w Irlandii (lipiec 2018) – doskonalenie umiejętności z zakresu obrazowania metodą Rezonansu Magnetycznego

Jako beneficjent stypendiów edukacyjnych Austrian American Foundation dwukrotnie z wyróżnieniem ukończył tygodniowe seminaria organizowane przez prestiżowe Uniwersytety z USA:
30 września -6 października 2013 – Interdisciplinary Radiology Seminars organised by Weill Cornell Medical College of Cornell University , New York USA
4-10 stycznia 2015 – Pediatric Radiology Seminars organised by Childrens Hospital, Philadelphia, USA

Czterokorotnie, na drodze konkursu, został zakwalifikowany do programu “Invest in the Youth “ Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego.
Czynny uczestnik kongresów międzynarodowych (European Congress in Radiology , Wiedeń (2012, 2013, 2014 , 2015 , 2016, 2017).

Uczestnik specjalistycznych kursów zagranicznych akredytowanych przez Europejskie Towarzystwo Radiologiczne: w Wiedniu, Birmingham, Barcelonie,

 

Posiada udokumentowaną certyfikatami bardzo dobrą znajomość języków obcych:
język angielski – poziom C1/C2 ( certyfikat IELTS,total band score 7.5, czerwiec 2016 roku)
język niemiecki – poziom B2 (certyfikat ZertifikatDeutsch Plus, czerwiec 2013 roku)

 

Autor i współautor 50 publikacji i doniesień zjazdowych.

Cyprian Olchowy

+48 663 953 879

cyprian@olchowy.com

www.olchowy.com